Työhyvinvointi ja yhteisöllisyys tukevat kasvua

Saara Hukari / 29.6.2016

Meillä Procountorilla on erityisen tärkeää, että ihmiset viihtyvät töissä, voivat hyvin ja tulevat toimeen toistensa kanssa. Työkavereiden kesken pidetään myös hauskaa yhdessä! 

Procountorin kesäpäivät 2016

Tavoitteena sitoutunut henkilöstö 

Brändilupauksemme ollessa ”ystävällinen taloushallinnon ohjelmisto”, on ystävällisyys koko yrityskulttuurimme perusta. Nojaamme aina ystävällisyyteen sekä ohjelmistokehityksessä, sisäisiä toimintatapoja luodessa että vuorovaikutuksessa kollegoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Se on myös yksi rekrytointiemme kulmakivistä.

Emme halua, että työhyvinvointi ja yhteisöllisyys ovat meillä pelkkää sanahelinää. Käytännön toimissa ja arjessa tavoite otetaan huomioon jatkuvasti, sillä työntekijämme ovat suurin voimavaramme – ja sitoutunut henkilöstö myös strateginen tavoitteemme. Tuemme tätä vuoden aikana järjestämällä esimerkiksi useita esimiespäiviä ja esimiesten koulutustilaisuuksia hyvän johtamiskulttuurin varmistamiseksi. Panostamme paljon työtiloihin, -välineisiin sekä henkilöstön koulutusmahdollisuuksiin aina perusteellisesta perehdytyksestä alkaen. Myös henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä terveys ovat meille tärkeitä. Niitä tukevat muun muassa yhteiset tapahtumamme, varhaisen välittämisen toimintamalli, sujuva yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja työsuojelutoiminta.

Yhdessä tekeminen lujittaa tiimihenkeä

Sisäinen yhteishenki, tunne procountorilaisuudesta, vahvistuu meillä monin eri keinoin.

Aloitamme joka toisen maanantain koko henkilöstön yhteisellä aamiaisella ja viikkopalaverilla. Alkuun uudet aloittaneet työntekijät – tänä vuonna jo reilu 20 – esittelevät itsensä, jonka jälkeen käydään läpi muita ajankohtaisia asioita. Mikäli kyseinen viikkopalaveri sattuu lähelle työntekijämme merkkipäivää, juhlistamme sitä samalla yhdessä. Viikkopalaverit ovat tärkeä osa sisäistä viestintäämme ja samalla mukava tapa saada työviikko käyntiin.

Yhteiset koulutukset varmistavat, että meillä on talossa paras ja ajantasaisin osaaminen. Esimerkiksi tänä keväänä koko henkilöstölle järjestetty englannin kielikoulutus tuki lisäksi kasvuamme Pohjoismaihin ja yhteydenpitoa sekä yhteistyötä paikallisten kollegoidemme kanssa.

Erilaiset tapahtumat ja tempaukset tuovat mukanaan hyvää ja rentoa mieltä. Yhteiset isommat juhlat, kuten kesä- ja joulujuhlat, tarjoavat myös mahdollisuuden tavata hieman harvemmin pääkonttorillamme Espoossa nähtäviä alueiden myyjiä ja kouluttajia sekä muiden Pohjoismaiden henkilöstöä. Tiimipäivät puolestaan tukevat kunkin tiimiin omaa toimintaa ja yhteishenkeä.

"Tiimipäivissä keskitytään aidosti tiimin omaan tekemiseen – missä ollaan jo hyviä ja missä pitää skarpata. Tärkeää on, että kaikki pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan syvällisemmin ja kannustamaan toinen toisiaan", kommentoi myyntineuvottelijamme Henna Kauppinen.

Vapaaehtoisista jäsenistä koottu virkistystoimikunta pitää huolen, että välillä tuuletetaan ajatuksia yhdessä esimerkiksi naurujoogan, väriestejuoksun tai illanistujaisten merkeissä.

"Parasta yhteisissä tapahtumissa on, että tutustuu paremmin työkavereihin. Tällöin työn tekeminenkin sujuu paremmin yhdessä, me-henki vahvistuu ja yhteenkuuluvuuden tunne korostuu. Mukavia muistoja esimerkiksi kesäjuhlissa kirkkovenesoutu, jossa tiimit puhalsivat yhteen hiileen ja kilpailivat kohti yhteistä tavoitetta", kommentoi projektipäällikkömme Sandra Törmä.

Keho ja mieli pysyvät virkeinä erilaisissa harrastekerhoissa ja toimistolla järjestetään taukojumppaa ja taukomeditaatiota useamman kerran viikossa. Lisäksi tänäkin kesänä pyöräilemme hyvän asian puolesta ja keräämme Kilometrikisassa rahaa Punaisen Ristin auttamistyöhön. Tähän mennessä kilometrejä on kertynyt jo pitkälti yli 6000. 

Miksi panostaa työhyvinvointiin ja tiimihenkeen? 

Brändilupaustamme ja strategisia tavoitteitamme toteuttavat juuri työntekijämme. Siksi uskomme, että motivoitunut, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on avain tavoitteiden saavuttamiseen. Erinomainen asiakaskokemus, kannattava kasvu, kestävä liiketoiminnan kehitys ja alan halutuimman työpaikan titteli kulkevat käsi kädessä työhyvinvoinnin kanssa.

”Procountor-yhteisö koostuu mahtavista ihmisistä ja aidosta yhdessä tekemisen meiningistä. Kun nämä asiat ovat kunnossa, jatkuu myös yrityksen kasvu ja taloudellinen menestys”, kommentoi myyntipäällikkömme Mikael Johansson.

Alan halutuimmaksi työnantajaksi ei pääse ilman systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Se vaatii myös käytännössä varsin isoakin taloudellista satsausta henkilöstön hyvinvointiin ja kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan yksi työhyvinvointiin käytetty euro tulee kuusinkertaisena takaisin ja tämän sijoituksen teemme enemmän kuin mielellämme.

työhyvinvointi